Работно време от: 10:00-18:00 часа

Адрес: гр. Русе,кв. Възраждане, ул. Солун 12, жил. комплекс Мила ( до м-н БИЛА)

Program de lucru: 10:00-18:00

Adresă: or. Ruse, cart. Vazrazhdane, str. Solun 12, complex Mila (lângă mag. BILLA)

До края на юли, проф. Христо Бозов отново ще дойде в Русе, за да консултира родители на деца с аутизъм

Проф Бозов, можем ли да наречем хипербарната оксигенация по-просто като лечение с кислород? Какво се случва с човешкото тяло по време на един терапевтичен сеанс в барокамера?

Да, наистина можем да го наречем, но лечение с кислород под повишено налягане! Тоест налягането в камерата се повишава и след това, под това повишено налягане, се разтваря допълнително количество кислород в кръвта, достига до клетките и на практика повечето клетки при които има недостиг на кислород, на медицински език го наричаме хипоксия и хипоксемия, се компенсират от тази липса на кислород и се подпомага оздравителния процес. Лечебното налягане за всеки човек е различно. Въпросът е налягането да е повишено, но не повече от две атмосфери извън нормалната атмосфера, затова ние му казваме 3 АТА. АТА значи абсолютна атмосфера, т.е. вземаме две допълнителни атмосфери налягане в камерата, плюс нормалната атмосфера и затова стават абсолютни атмосфери. Защо! Защото след това налягане, вече кислородът може да се предозира, да се развие кислородна интоксикация, включително може да се стигне и до гърч. Тоест кислородът, който пациентите получават в барокамерата, трябва много внимателно да се прецизира и да се дозира и това е нашата работа като специалисти.

Вие сте единственият лекар у нас, специализирал хипербарна медицина в Белгия и морска медицина в САЩ, който работи с този нов метод, какъвто е хипербарната оксигенация. Защо е това недоверие към лечението с кислород най-вече от страна на лекари специалисти?

Не бих казал че е недоверие, а по-скоро непознаване. Защото този сравнително нов метод на терапия за България е нов и в световен мащаб. Освен това, хипербарната оксигенация не се изучава в медицинските ни университети. Аз обаче въведох изучаването й в медицинския университет във Варна още през 2008-ма година като свободно избираема дисциплина за студентите. Всяка година около 50 студенти завършваха с подготовка по хипербарна оксигенация, така че вече имаме голям брой лекари, които са запознати с този метод и затова популярността му расте. Преди работата ми в медицинския университет във Варна, въведох хипербарната оксигенация и във Военномедицинската академия, където работех. Освен това, провеждахме и курсове за лекари, така че методът вече е популярен не само в морските ни градове, а в цялата страна. По този начин България направи сериозен ръст в лечението с хипербарна оксигенация и в европейски мащаб може би сме на второ или трето място по брой на барокамери, а пък на глава от населението сигурно сме на първо място. С барокамерата в Русе, която работи от средата на месец юни, общият брой на съоръженията за лечение с кислород под повишено налягане вече е 19.
Бих обобщил, че в световен мащаб страните, в които най-вече се използва хипербарната оксигенация, са морските държави: САЩ, Русия, Япония и Китай. В Европа това са Италия, Германия, Франция, Великобритания, донякъде Полша и напоследък България. Даже мога да кажа, че дори сме изпреварили много от по-развитите държави.

Д-р Бозов, от майки на деца с аутизъм разбирам, че невролози ги съветват да не подлагат децата си на хипербарна терапия, тъй като можела да отключи епилепсия?

Няма логика в такива твърдения, защото при тази терапия не става въпрос за някакви големи екстремни налягания, децата просто са под по-малки налягания в камерата. Може би колегите-невролози бъркат кислородната интоксикация, при която се получава гърч, с епилепсията. Има едно неразбиране по отношение на двете заболявания. Защото, какво е епилепсията, един гърч, който обаче е по съвсем друг механизъм, при нея трябва да има някакво увреждане на мозъка, често след инцидент или може да е нещо вродено. Докато тук в барокамерата, това няма как да се случи.

Имате ли в практиката си случаи на деца напълно преодолели аутизма?

Проф Бозов и арх.Ралица Герганова, майка на дете с аутизъм, която достави барокамерата в Русе

Имаме много деца, които отбелязват значително подобрение на състоянието си, но понеже отскоро се практикува метода на хипербарната оксигенация при деца с аутизъм, по този начин се работи от 4-5 години, няма как да имаме дългосрочни наблюдения. Но важно е да се подчертае, че колкото по-рано се започне лечение с хипербарна оксигенация, толкова по-добри са резултатите. Не бива да се чака детето да стане на 10 години, тогава развитието на мозъка е почти завършено. Затова ние препоръчваме лечението да се започне някъде от третата и четвъртата годишна възраст.
Децата, които най-много ползват хипербарната оксигенация, са основно със заболявания от аутистичния спектър и с Детска церебрална парализа. Деца с ДЦП се лекуват от години в една софийска болница, където има барокамера. Лечението в барокамера на деца с аутизъм се практикува от няколко години у нас . Няма точна статистика, но мисля, че над сто са децата, които са ползвали хипербарната оксигенация. Щом родителите сами ни търсят, значи това лечение има положителен ефект.

Д-р Бозов, предстои ви среща с над 20 русенски майки на деца с аутизъм, които искат да ги консултирате. Какво бихте им казали и как бихте ги окуражили!

Ще им кажа, че е нужна много воля, упоритост и всеотдайност, защото тези деца, освен, че има такива проблеми и нарушения, развиват, за сметка на това, някои други свои качества. Например в аутистичния спектър е т.н. Синдром на Аспергер. Деца с този синдром са с коефициент на интелигентност над 130, тоест те са по-умни от средно интелигентните хора. Такива са били Айнщайн, Моцарт, хора, които са дали много на света.
Бих насърчил майките да търсят, развиват и да стимулират най-добрите страни у детето си, а ние лекарите само можем да помагаме. Основната водеща роля е на родителите! Да не се вторачват само в един метод, а да предприемат един комплексен подход в лечението на детето, който включва и подкрепа от психолог, логопед, невролог и други специалисти. И да знаят, че това, което могат да постигнат при детето си, е най-успешно през първите 7 години от живота му. Трябва да положат усилия и да наблюдават децата си кога започват да говорят, какво поведение имат, как изпълняват физиологичните си нужди, това също е много важно, и ако забележат нарушения, да потърсят съвет от лекар. В България вече има много специалисти, към които могат да се обърнат за помощ.


Проф. Христо Бозов: През първите 7 години на детето, лечението на аутизъм е най-успешно. Единственият експерт по хипербарна оксигенация дойде в Русе, за да консултира родители на деца с аутизъм Валя Караджова Здраве да е